نی زن بیابان

عنواننی زن بیابان
گونهکتاب
شماره دسترسی٥٩٧٤ک
پدیدآورندگانمسرور, حسین
عنوان فرعیو داستانهای ملی
ناشرپولاد
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه١٠٠ص
اندازه٣/١٤*٣/٢١ س.م
پدیدآورندگان

بقلم استاد حسین مسرور

موضوعادبیات تالیف, استاد حسین مسرور, حسین مسرور, داستان اجتماعی, داستان تاریخی, داستان فارسی, کتاب
گروه سنی(ه)
بهاء

١٥ ریال

متن کامل

مجموعه ی ۱۴ داستان، شامل: نى زن بیابان؛ ایران پرست باستان؛ زنگ را زدند؛ و...Adidas footwear | Shop: Nike