نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی کودک

عنواننقش خانواده در پیشرفت تحصیلی کودک
گونهمقاله
نویسندگانبشارت, حسن
ناشرپیک معلم و خانواده
سال تولد۱۳۵۰
تاریخ نشر

نیمه اول آذر ۱۳۵۰

شماره

دوره۸ ش۵

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۴۸-۱۵۴
موضوعبشارت، حسن, پیک معلم و خانواده, خانواده, رابطه والدین و فرزند, روانشناسی رشد, مقاله
متن کامل

بررسی مهمترین عوامل خانوادگی در پیشرفت تحصیلی کودک: وضعیت مادی خانواده، تأثیر ارزش های خانوادگی (طرز فکر پدرومادر، امیدها و آرزوها، مراقبت و نظارت پیوسته و منظم خانواده، واکنش به روش های تربیت)، زبان آموزی و رابطه با بزرگسالان در خانواده (چگونگی سخن گفتن پدران و مادران با فرزندان، پاسخ به پرسش های آنها)، ضرورت ایجاد هماهنگی میان ارزش های مدرسه، خانواده و شیوه های تربیتی.Running sneakers | Nike Air Max 270