نخستین فستیوال بین المللی فیلم های کودکان در تهران از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

عنواننخستین فستیوال بین المللی فیلم های کودکان در تهران از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
گونهمقاله
ناشرپیک معلم
سال تولد۱۳۴۵
تاریخ نشر

نیمه اول بهمن ۱۳۴۵

شماره

دوره۳ ش۸

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۷-۸
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعپیک معلم, جشنواره ها, سینما و کودک, فستیوال بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان (اولین: ۱۳۴۵: تهران), فیلم کودکان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مقاله
متن کامل

گزارش برگزاری نخستین فستیوال فیلم کودکان در ۱۹ آبان ماه سال ۱۳۴۵ درتهران از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با هدف مشاهده، ارزیابی و انتخاب فیلم های برجسته ی جهان برای کودکان و نوجوانان از نگاه به تربیت کودکان و رشد فکری آنهاست.Sports Shoes | Sneakers