مهر و مهر و مهر

عنوانمهر و مهر و مهر
گونهمقاله
نویسندگانکیانوش, محمود, مکتبی,
تاریخ تولد - وفات

١٣١٣-

ناشرپیک نوآموز
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

نیمه دوم مهر ماه ١٣٥٤

شماره

دوره ٩ ش ١

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٣
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

پدیدآورندگان

تصویرگر مکتبی

موضوعادبيات تاليف, پیک نوآموز, شعر, کیانوش، محمود, مقاله, مکتبی
متن کامل

شعری در توصیف خوبی های سه مهر: خورشید، محبت مادر و ماه مهر.Nike air jordan Sneakers | Asics Onitsuka Tiger