منظور از تجدید نظر در برنامه دوره اول دبیرستانها چه بوده است ؟

عنوانمنظور از تجدید نظر در برنامه دوره اول دبیرستانها چه بوده است ؟
گونهمقاله
نویسندگانمشایخی, محمد
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۵
تاریخ نشر

فروردین ۱۳۳۵

شماره

دوره۲۸ ش۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۷۷۱-۷۷۵
موضوعماهنامه آموزش و پرورش, محمد مشایخی, مقاله
متن کامل

همزمان با پایان جنگ جهانی کشورهای بسیاری به فکر تغییر روش و تجدید نظر در فلسفه آموزش وپرورش افتادند . در ایران نیز علیرغم اینکه مشکلات پس ازجنگ گریبانگیر دولت بود بازنگری در قوانین انجام شده واصولی برای طرح مجدد قوانین درنظر گرفته شد دراین برنامه‌ها سعی شده که دانش‌آموزان را برای رویارویی با جامعه آشنا کرده و به مهارت‌ها و استعدادهای انفرادی آنان توجه شود .Sportswear free shipping | adidas Campus 80s South Park Towelie - GZ9177