منظور از تجدیدنظر در برنامه دوره اول دبیرستانها چه بوده است ؟

عنوانمنظور از تجدیدنظر در برنامه دوره اول دبیرستانها چه بوده است ؟
گونهمقاله
نویسندگانمشایخی, محمد
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۵
تاریخ نشر

فروردین ۱۳۳۵

شماره

دوره۲۷ ش۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۷۷۱-۷۷۵
موضوعماهنامه آموزش و پرورش, محمد مشایخی, مقاله
متن کامل

قسمتی از طرح کلی اطلاعات در دوره اول دبیرستان ها مورد بررسی قرار می‌گیرد : هدف تحصیلات دوره اول دبیرستان ها ، آماده کردن جوانان برای قبول مسئولیت در زندگی اجتماعی و ادامه تحصیل است .jordan Sneakers | Women's Nike Air Jordan 1 trainers - Latest Releases , Ietp