ملکه دریا

عنوانملکه دریا
گونهمقاله
نویسندگانشیرازی, محمد علی
ناشرترقی
سال تولد۱۳۲۵
تاریخ نشر

دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۲۵

شماره

دوره۴ ش۳۲ (۱۷۲)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۲
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

پدیدآورندگان

مترجم محمد علی شیرازی

موضوعافسانه جادویی, ترقی, محمد علی شیرازی, مقاله
متن کامل

روزی ملکه ی دریا از پادشاه زمین دعوت میکند که به دیدن سرزمین او بیاید. پادشاه به دعوت ملکه به همراه پسر کوچک خود به دریا می روند. در راه، تمساحی پسر پادشاه را می بلعد. پادشاه نزد ملکه می رود و شکایت تمساح را می کند. ملکه با شمشیر خود دهان تمساح را می شکافد و پسر پادشاه را نزد او بازمی گرداند.