مشاوره و راهنمایی: آیا با کودکان رفتاری یکسان داشته باشیم ؟

عنوانمشاوره و راهنمایی: آیا با کودکان رفتاری یکسان داشته باشیم ؟
گونهمقاله
نویسندگانمیرتقوی,
ناشرپیک معلم و خانواده
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

نیمه اول دی ۱۳۵۴

شماره

دوره۱۲ ش۶

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۱۲-۲۱۴
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعپیک معلم و خانواده, تربیت کودک, تفاوت های فردی, مقاله, میرتقوی
متن کامل

بررسی عوامل وابسته به محیط زندگی کودک و شناخت زمینه‌های رفتار کودکان، تفاوت وراثت و استعدادهای سرشتی کودکان با یکدیگر، یکسان نبودن پدران و مادران، جایگاه کودک در خانواده، نابرابری در محیط خانه و کوچه و مدرسه و ضرورت شناخت استعداد کودکان از سوی پدر و مادر و رفتار سازگار با استعداد و توانایی هر کودک.