مجله دانش آموز هنر

عنوانمجله دانش آموز هنر
گونهنشریه
پدیدآورندگانگلچین, علی اکبر, مهیاری, محمد علی
ناشروزارت معارف
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۱۴
تاریخ نشر

١٣١٤

زبان انتشارفارسی
اندازه٢/١٤*٧/٢١ س.م
پدیدآورندگان

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: علی ‌اكبر گلچین؛ سردبیر: محمد علی مهیاری

گروه سنینوجوانان
فاصله انتشارماهانه
موضوعشعر, علی ‌اكبر گلچین, مجله دانش آموز هنر, محمد علی مهیاری, نشریه, نشریه دولتی, نشریه نوجوانان, نشریه ها
موجودی

موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان ایران: ١٣١٤:س١ ،ش١

یادداشت ها

وابسته به: وزارت معارف، موسسه علمی هنر

بهاء

١٠ ریال

متن کامل

شماره‌ی اول از سال اول مجله‌ی دانش‌آموز هنر به صاحب امتیازی علی‌اکبر گلچین و سردبیری محمد علی مهیاری به تاریخ اردیبهشت ۱۳۱۴ در کتابخانه‌ی ملی بازبینی شد، اما شماره‌های بعدی آن به دست نیامد. این نشریه از سوی وزارت معارف چاپ می‌شد ...Nike shoes | Altra Timp 3 Review , Best Trail Running Shoes 2021