ماهنامه دختران ایران

عنوانماهنامه دختران ایران
گونهسند
شماره دسترسی۴۸ت
محل نگهداریس‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
سال انتشار۱۳۰۷
تاریخ نشر

۲۵ اردیبهشت ۱۳۰۷

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۲ص
موضوعاجازه نامه ها, دختران ایران (نشریه), دختران ایران (نشريه), سند, منابع نوشتاری, نشریه ها
متن کامل

تقاضای صدور امتیاز ماهنامه "دختران ایران" به وسیله زندخت شیرازی همراه با یادداشتی از ابراهیم ضیاء در تایید دادن امتیاز به این نشریه.latest jordan Sneakers | Nike Shoes, Sneakers & Accessories