قصه شیرین ملا

عنوانقصه شیرین ملا
گونهکتاب
شماره دسترسی٤١٣٣ک
پدیدآورندگانالهی, اصغر
پدیدآورندگان همکارالهی, اصغر
ناشرپویا
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۱
تعداد صفحه٣٩ص
اندازه٣/١٥*٥/٢٢ س.م
پدیدآورندگان

کهتر یزدانی

موضوعادبیات تالیف, اصغر الهی, داستان اجتماعی, داستان فارسی, کتاب, کهتر یزدانی
گروه سنی(ج، د)
عنوان کوتاهکودکان و نوجوانان؛ ١
متن کامل

راهزنان گوسفندان حاکم را مى‏دزدند. حاکم براى اینکه مردم به جنگ راهزنان بروند به دروغ به آنها مى‏گوید که دشمن به خاک آنها تجاوز کرده است. روحانی در شهر از نیرنگ حاکم باخبر مى‏شود و به مردم مى‏گوید این جنگ به سود حاکم است حاکم نیز او را دستگیر و زندانى مى‏کند.Nike footwear | GOLF NIKE SHOES