فرزند با وفا

عنوانفرزند با وفا
گونهمقاله
نویسندگانشاهرخی, نصرالله
ناشرترقی
سال تولد۱۳۲۹
تاریخ نشر

دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۲۹

شماره

دوره۸ ش۲۹ (۴۱۴)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۴
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعافسانه جادویی, افسانه جبرانی, ترقی, مقاله, نصرالله شاهرخی
متن کامل

پیرزن تنهایی، پسری به نام نوا دارد. او با رختشویی و کار برای مردم پسر خود را بزرگ می کند. شبی که نوا از پیر و ناتوان شدن مادرش غصهدار است و گریه می کند، ناگهان پیرمردی به نزدش می آید و کیسه ای پول به او می دهد. نوا به جنگل می رود و با خطرهای بسیاری رو به رو می شود. ولی نمی ترسد و برای خوشبختی مادرش همه ی مشکلات را پشت سر می گذارد. پیرمرد دوباره آشکار می شود و به پاس مهربانی ها و دلسوزی های نوا برای مادرش، به او چند شتر با بار جواهر و الماس می دهد.Sports News | Trending