عوالم فوق الطبیعه در ادبیات کودکان و نوجوانان در عصر تکنولوژی

عنوانعوالم فوق الطبیعه در ادبیات کودکان و نوجوانان در عصر تکنولوژی
گونهمقاله
ناشرتماشا
سال تولد۱۳۵۵
تاریخ نشر

شنبه ۱ آبان ۱۳۵۵

شماره

س۶ ش۲۸۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۷، ۶۲-۶۴
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعادبیات كودكان, ادبیات نوجوانان, تماشا, فانتزی, مقاله
متن کامل

ضمن بررسی عصر تکنولوژی و پیشرفت های صنعتی، علمی، و اقتصادی و فرهنگی به بررسی عوالم فوق الطبیعه در ادبیات کودکان و نوجوانان پرداخته و مسائل مختلفی را که کودکان در این عمر با آن روبرو هستند را شرح داده و ادبیات کودکان را از نظر (شفاهی و کتبی) ، اسطوره ، داستان و رمان هایی که از آینده سخن می گویند و رمان های خیالی و علمی . . . بررسی کرده و نتیجه گرفته که در عصر تکنولوژی عوالم فوق الطبیعه در ادبیات کودکان و نوجوانان نقش مهمی را بازی می کند و دلایل آن را نیز نام برده است.Best Sneakers | NIKE HOMME