عروسی کدو و بادمجان(۹)

عنوانعروسی کدو و بادمجان(۹)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرتجارتچی, جعفر
سال انتشارنوشته شده
شماره صفحهص۹
وضعیت رنگ

نقاشی(آبرنگ)

موضوعآبرنک, تصویر, تصویر کتاب, جعفر تجارتچی, عروسی کدو و بادمجان, کتاب تصویری, منابع دیداری
متن کامل
عروسی کدو و بادمجان(۹)