عباس یمینی شریف

عنوانعباس یمینی شریف
گونهمقاله
ناشرکتاب هفته
سال تولد۱۳۸۱
تاریخ نشر

٣٠ آذر ١٣٨١

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۳ص
موضوعسرگذشتنامه, عباس یمینی شریف, کتاب هفته, مقاله
متن کامل

شرح کوتاهی از زندگی و فعالیت‌های عباس یمینی شریف در زمینه ی ادبیات کودکان و آموزش و پرورش و همچنین معرفی آثاری که برای کودکان پدیدآورده است.Sports brands | Air Jordan