طبقه بندی اعشاری دیویی: برای استفاده در کتابخانه های مدارس و کتابخانه های عمومی

عنوانطبقه بندی اعشاری دیویی: برای استفاده در کتابخانه های مدارس و کتابخانه های عمومی
گونهکتاب
شماره دسترسی٥٦٧٤
پدیدآورندگاندیویی, ملویل
تاریخ تولد - وفات

١٨٥١-١٩٣١

پدیدآورندگان همکارجانا, علی اکبر
ناشرشورای کتاب کودک
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۴۳
تعداد صفحه٣٩ص
پدیدآورندگان

تالیف ملویل دیویی؛ ترجمه و تنظیم علی اکبر جانا

موضوعشورای کتاب کودک, علی اکبر جانا, کتاب, کتابخانه آموزشگاهی, کتابخانه عمومی, ملویل دیویی
متن کامل

طرح رده بندی دیویی در سطح مناسب برای سازماندهی منابع در کتابخانه های مدرسه ها و کتابخانه های عمومی.Authentic Nike Sneakers | NIKE HOMME