صندوق پرنده

عنوانصندوق پرنده
گونهمقاله
نویسندگانشاهرخی, نصرالله
ناشرترقی
سال تولد۱۳۲۴
تاریخ نشر

دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۲۴

شماره

دوره۴ ش۱۶ (۱۵۶)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۲
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

پدیدآورندگان

مترجم نصرالله شاهرخی

موضوعافسانه جادویی, ترقی, مقاله, نصرالله شاهرخی
متن کامل

نادر تنها پسر یک بازرگان است که با خوشگذرانی، ثروت پدر را به باد می دهد و با صندوق پرنده ای که دوستش به او می دهد به شهر دیگری می رود. در آنجا عاشق دختر پادشاه می شود. ولی به سبب سوختن صندوق پرنده نمی تواند دختر را با خود بیاورد. به ناچار تنها بازمی گردد و با سرمایه ای اندک به تجارت می پردازد. پس از مدتی دوباره به خواستگاری دختر پادشاه می رود و با او ازدواج می کند.Nike shoes | Men's Footwear