شیوه تعلیم در مثنوی معنوی

عنوانشیوه تعلیم در مثنوی معنوی
گونهمقاله
نویسندگانبهزادی اندوهجردی, حسین
ناشرکتاب ماه ادبیات و فلسفه
سال تولد۱۳۸۰
تاریخ نشر

آبان ۱۳۸۰

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۷۸-۸۱
موضوعبهزادی اندوهجردی، حسین, جلال الدین محمد بن محمد مولوی, مثنوی معنوی (کتاب)
متن کامل

معرفی شیوه ی آموزش معانی دینی، اخلاقی و عرفانی در مثنوی مولوی که استفاده از تمثیل های ساده و طنز است. به همراه نمونه هایی از این گونه تمثیل ها از مثنوی.Nike air jordan Sneakers | Men's Footwear