شیر مرد

عنوانشیر مرد
گونهکتاب
شماره دسترسی١٤٢٥ک
پدیدآورندگانخوزی, احمد سعیدی
تاریخ تولد - وفات

١٣١٨-

پدیدآورندگان همکارپیمان,
ناشرمعراجی
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٤٠ص
اندازه١٤*٢١ س.م
پدیدآورندگان

نوشته پیمان

موضوعاحمد سعیدی خوزی, ادبیات تالیف, پیمان, حکایت‌ اندرزی عامیانه, کتاب, معراجی
گروه سنی(ج، د)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

٢٠ ریال

عنوان کوتاهسری داستانهای خوب ایرانی؛ ١٩
متن کامل

مجموعه ی ۳ داستان شامل: شیرمرد، هیزم شکن و ذغال فروش؛ و بچه لجباز.jordan Sneakers | Sneakers