شیخ ابوالپشم

عنوانشیخ ابوالپشم
گونهکتاب
شماره دسترسی٤٥چ
پدیدآورندگانشیخ بهایی,
عنوان دیگر

عنوان روی جلد: حكایت خوش عبارت جناب شیخ‏ ابوالپشم استناخ از كتاب شیخ بهائى علیه الرحمه

ناشركتابخانه معرفت، سعادت
مکان انتشارشیراز
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه۸ص
اندازه۵/۱۷*۱۱س.م
پدیدآورندگان

استنساخ از کتاب شیخ بهایی

موضوعادبیات تالیف, ادبیات مکتبخانه ای, چاپ سنگی, شیخ بهایی, کتاب, مجموعه ها, منظومه اندرزی, منظومه داستانی
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سیاه و سفید)

نوع چاپ

چاپ سنگى، كتاب ورقى

متن کامل