شناخت هنر کودک: خدمتگزاران هنر کودک بچه ها سلام

عنوانشناخت هنر کودک: خدمتگزاران هنر کودک بچه ها سلام
گونهمقاله
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۵
تاریخ نشر

چهارشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۵۵

شماره

س۲ ش۴۱۸

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۷
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعرستاخیز, سرگذشتنامه, مقاله, مهتدی، فضل الله (صبحی)
متن کامل

مطالبی درباره ی زندگی، تحصیلات، ویژگی های اخلاقی، نام کتاب های چاپ شده و فعالیت های فضل الله مهتدی (صبحی) و ارائه ی مطلب دست نویسی از ژان پیکا درباره ی صبحی.