شعرهای قمر دولت‌آبادی و پروین دولت‌آبادی (دستنویس)

عنوانشعرهای قمر دولت‌آبادی و پروین دولت‌آبادی (دستنویس)
گونهسند
شماره دسترسی۲۷۰ ت
فرستندهآبادی, قمر دولت, دولت آبادی, پروین
محل نگهداریآرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
سال انتشار۱۳۲۴
تاریخ نشر

۱۳۱۹-۱۳۲۴

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۵۴ص
موضوعپروین دولت آبادی, ترانه ها, سند, شاعر, قمر دولت‌آبادی ؛ پروین دولت آبادی, قمردولت آبادی, کودکستان ها, منابع نوشتاری
متن کامل

مجموعه‌ای از سروده‌های قمر دولت‌آبادی و پروین دولت‌آبادی که درکودکستان رستم آبادیان وشاپور اصفهان در دوره‌ی زمانی ۱۳۱۹ تا ۱۳۲۴برای کودکان سروده شده وبه وسیله مهین شید گردآوری شده است.

Sports Shoes | Women's Nike Air Jordan 1 trainers - Latest Releases , Ietp