زبان چیزها

عنوانزبان چیزها
گونهکتاب
شماره دسترسی٨٥٥ک
پدیدآورندگانکیانوش, محمود
تاریخ تولد - وفات

١٣١٣-

پدیدآورندگان همکارهئین, پیت
عنوان فرعیشعر برای کودکان
ناشررز
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۵
تعداد صفحه٦٤ص
اندازه١٤*٢/٢١ س.م
پدیدآورندگان

محمود کیانوش؛ طرحها از پیت هئین

موضوعادبیات تالیف, پیت هئین, رز, شعر فارسی, کتاب, مجموعه ها, محمود کیانوش
گروه سنی(ج، د)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

٢٠ ریال

عنوان کوتاهكتاب كودكان و نوجوانان؛ ٢
نوبت چاپچاپ اول: ١٣٥٠، چاپ دوم: ١٣٥٥
متن کامل

مجموعه ی ۱۶ شعر، شامل: در؛ قالی؛ صندلی؛ و....trace affiliate link | Air Jordan Release Dates 2020