زبان فارسی ۱

عنوانزبان فارسی ۱
گونهمقاله
نویسندگانمینوی, مجتبی
تاریخ تولد - وفات

۱۲۸۱-۱۳۵۵

ناشرسخن
سال تولد۱۳۴۲
تاریخ نشر

تیر ۱۳۴۲

شماره

دوره۱۴ ش۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳-۹
موضوعسخن, فارسی (زبان), مقاله, مینوی، مجتبی
متن کامل

بررسی اهمیت زبان فارسی و آموزش درست آن به دانش آموزان، ضرورت استفاده از متون نظم و نثر برای پرورش ذوق آنها و توضیحاتی درباره ی شیوایی و زیبایی زبان پارسی.