رویدادها: یک نمایشگاه جدید به اهتمام کانون

عنوانرویدادها: یک نمایشگاه جدید به اهتمام کانون
گونهمقاله
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

یکشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۵۶

شماره

س۲ ش۵۷۸

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۶
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعرستاخیز, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مقاله, نمایشگاه كتاب
متن کامل

برگزاری نمایشگاه کتاب ویژه ی کودکان و نوجوانان درکنار نمایشگاه نقاشی کودکان ترکیه از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با همکاری وزارت فرهنگ کشور ترکیه و انستیتو گوته.jordan Sneakers | Shop: Nike