روش تدریس دستور زبان فارسی

عنوانروش تدریس دستور زبان فارسی
گونهمقاله
نویسندگانپروین گنابادی, محمد
تاریخ تولد - وفات

۱۲۸۲-۱۳۵۷

ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۷
تاریخ نشر

دی ۱۳۳۷

شماره

دوره۳۰ ش۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳۲-۳۷
موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

اشاره به دو نکته ی مهم در آموزش دستور زبان که یکی کتاب و دیگری آموزگار است و بیان ویژگی های لازم برای هر کدام.Running sport media | adidas Yeezy Boost 350