روش آموزش فردی

عنوانروش آموزش فردی
گونهمقاله
نویسندگانپروین گنابادی, محمد
تاریخ تولد - وفات

۱۲۸۲-۱۳۵۷

ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۸
تاریخ نشر

مهر ۱۳۳۸

شماره

دوره۳۰ ش۶ (اسفند ۱۳۳۸): ۷-۱۵؛ " سنجش آموزش فردی با آموزش جمعی "، س۳۱، ش۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳۲-۴۲
موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

در مقدمه شمه‌ای از وضع و چگونگی آموزش و پرورش در گذشته و امروز گفته شده و مورد مقایسه قرار گرفته است که نشان می‌دهد امروزه پیشرفت هایی حاصل شده. پس از آن توضیحی درباره ی آموزش فردی و جمعی داده شده است که در آموزش جمعی مطلب آموزشی باید مورد فهم همة دانش‌آموزان چه قوی و چه ضعیف باشد . در آخر نیز موجباتی که مربیان را به آموزش فردی برانگیخت مطرح شده است .best Running shoes | Air Jordan 4 - Collection - Sb-roscoff