رسم الخط

عنوانرسم الخط
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۰۸
تاریخ نشر

چهارشنبه ۲۵ دی ۱۳۰۸

شماره

س۸ ش۹ (۱۱۸۶)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱
موضوعکوشش, مدرسه ها, مقاله
متن کامل

نقد و بررسی وضعیت آموزش و پرورش و برشمردن مشکلات و کارهای نادرستی که در مدرسه ها انجام می شود.Authentic Sneakers | Releases Nike Shoes