راجع به فراشهای مدرسه

عنوانراجع به فراشهای مدرسه
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۱۰
تاریخ نشر

۲۴ اسفند ۱۳۱۰

شماره

س۹ ش۵۳ (۱۷۹۹)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲
موضوعبخشنامه ها, کوشش, مقاله
متن کامل

متن ابلاغیه به مدرسه ها درباره ی اسکان شبانه ی فراش ها در مدرسه برای حفاظت از وسایل دانش آموزان.Running sport media | Nike React Element 87