دو شیوه عملی برای شیفته کردن جوانان دانش آموز به مطالعه کتب سودمند

عنواندو شیوه عملی برای شیفته کردن جوانان دانش آموز به مطالعه کتب سودمند
گونهمقاله
نویسندگانپروین گنابادی, محمد
تاریخ تولد - وفات

۱۲۸۲-۱۳۵۷

ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۸
تاریخ نشر

خرداد ۱۳۳۸

شماره

دوره۳۰ ش۸

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۷-۱۰
موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

دراین مقاله از بی‌علاقگی دانش‌آموزان از مطالعه کتب غیردرسی و اطلاعات کم و ناقص آنان از دروس تاریخ و جغرافیا سخن می‌رود و تلاش این معلم برای علاقه‌مند کردن دانش آموزان و پیشنهادهایی دراین زمینهAuthentic Sneakers | adidas Campus 80s South Park Towelie - GZ9177