دلاور سرخ پوش

عنواندلاور سرخ پوش
گونهکتاب
شماره دسترسی١٢٣٨ک
پدیدآورندگانامید,
عنوان فرعیو چند داستان دیگر...
ناشرموسسه مطبوعاتی عطائی
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۲
تعداد صفحه١٥٠ص
اندازه٥/١٧*٥/٢٤ س.م
پدیدآورندگان

نوشته امید

موضوعادبیات تالیف, امید, داستان تاریخی, داستان جانوری, داستان حماسی, داستان فارسی, کتاب, مجموعه ها
گروه سنی(ج، د)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

صد ریال

عنوان کوتاهداستانهای کودکان
تیراژ٢٠٠٠ن
متن کامل

مجموعه ی ۷ داستان، شامل: دلاور سرخ پوش؛ نبردهاى کوراوغلو؛ دختر جان؛ و....Running Sneakers | Air Jordan