در تهیه کتاب های درسی گرفتار اداره سالاری نشویم

عنواندر تهیه کتاب های درسی گرفتار اداره سالاری نشویم
گونهمقاله
نویسندگانبهمن, رازانی،
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۵
تاریخ نشر

یکشنبه ۱ اسفند ۱۳۵۵

شماره

س۲ ش۵۴۸

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۸
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعرازانی، بهمن, رستاخیز, کتاب درسی, مقاله
متن کامل

بررسی مسائل مربوط به کتاب های درسی، ناشران، چاپخانه داران، نوشت افزارفروشی ها، کتاب فروشی ها، تأخیر درتوزیع کتاب ها، انتقاد به محتوای کتاب های درسی و اهمیت نقش مؤلفان کتاب های درسی.Running sports | Aimé Leon Dore x New Balance 550 'Red' — Ietp