دبستان پیشرو

عنواندبستان پیشرو
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۲۹ن ا
ناشرسپیده فردا
سال تولد۱۳۳۴
تاریخ نشر

تیر ۱۳۳۴

شماره

س ۲ ش ۱۱-۱۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[۳۵]-۴۳
موضوعدبستان پیشرو, سپیده فردا, مقاله
متن کامل

معرفی کودکستان و دبستان پیشرو ، که به سرپرستی جلالی اداره می شود. شرح چگونگی شناخت هوش و استعداد کودکان با آزمون های هوش، روش آموزش الفبا و تدریس، همکاری والدین با معلمان و معلمان با یکدیگر و مدیر دبستان و به طور کلی وضع داخلی و امکانات موجود در مدرسه. در پایان نکات مثبت و نیز کمبودهای این مدرسه و روش های آموزشی آن گوشزد شده اند.Sports Shoes | Nike sneakers