داستان کودکان: کودک شکارچی

عنوانداستان کودکان: کودک شکارچی
گونهمقاله
ناشرترقی
سال تولد۱۳۲۹
تاریخ نشر

دوشنبه ۲۶ تیر ۱۳۲۹

شماره

دوره۸ ش۷ (۳۹۲)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۳-۱۶
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعآفرین, افسانه جادویی, ترقی, مقاله
متن کامل

روزی پیرمرد شکارچی، پلنگ زخمی را در جنگل می بیند که در حال جان کندن است. بچه او را با خود به خانه می آورد و بزرگش می کند. هنگامی که پیرمرد و همسرش خانه نشین می شوند پسرشان با پلنگ به شکار می رود و در جنگل دختر زیبایی را که براثر جادو به خواب رفته می بیند و به خانه می آورد. پیرزن با کمک درویشی داروی بیداری دختر را تهیه می کند. دختر پس از بیداری به آنها می گوید که در کودکی مادرش را از دست داده و زن پدرش به او حسادت کرده و اورا جادو می کند. دختر نزد آنها می ماند و با پسرشان ازدواج می کند.Running sneakers | Jordan Ανδρικά • Summer SALE έως -50%