داستان کودکان: پادشاه بنارس و جوان سخاوتمند

عنوانداستان کودکان: پادشاه بنارس و جوان سخاوتمند
گونهمقاله
نویسندگانآفرین,
ناشرترقی
سال تولد۱۳۲۹
تاریخ نشر

دوشنبه ۷ اسفند ۱۳۲۹

شماره

دوره۸ ش۳۹ (۴۲۴)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۵-۲۱
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعآفرین, افسانه شاهی, ترقی, مقاله
متن کامل

پادشاهی بسیار بخشنده در پارس زندگی می کند. روزی وزیرش به او می گوید: جوانی در کشمیر زندگی می کند که او نیز بسیار سخاوتمند است. شاه در لباس تاجران به مهمانی جوان کشمیری می رود. جوان کشمیری درخت الماس و هدیه های فراوان دیگر به او می بخشد. شاه در بازگشت، جوان را والی کشمیر می کند. اما والی پیشین به جوان حسادت می کند و به او زهر می خوراند و در جنگل رهایش می کند. جوان نجات می یابد و با دختر پادشاه ازدواج می کند.latest Running | Nike Dunk Low Disrupt Pale Ivory - Grailify