داستان کودکان: هدیه امپراطور خونخوار روم به عروس و داماد

عنوانداستان کودکان: هدیه امپراطور خونخوار روم به عروس و داماد
گونهمقاله
نویسندگانشیرازی, محمد علی
ناشرترقی
سال تولد۱۳۳۰
تاریخ نشر

دوشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۳۰

شماره

دوره۹ ش۱۵ (۴۵۲)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۱-۱۶
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعترقی, داستان تاریخی, داستان عاشقانه, محمد علی شیرازی, مقاله
متن کامل

جلبای افریقایی که از غلامان نرون بوده است و به سبب خدمات بسیار آزاد شده است، بود با دختر خوانده ی لوکوس ازدواج می کند. نرون پس از شنیدن ماجرا سربازانش را به خانه جلبای می فرستد تا همسرش را به قصر بیاورند. میان سربازان جلبای و نرون جنگ درمی گیرد. سربازان نرون شکست می خورند. جلبای به قصر نرون می آید و همسرش را کشته می یابد. نیزه ای به قلب خود فرو می کند و درکنار جنازه ی همسرش می افتد.Sportswear free shipping | Autres