داستان کودکان: علی و دختر وزیر

عنوانداستان کودکان: علی و دختر وزیر
گونهمقاله
نویسندگانآفرین,
ناشرترقی
سال تولد۱۳۳۰
تاریخ نشر

دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۳۰

شماره

دوره۸ ش۴۶ (۴۳۱)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۴
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعآفرین, ترقی, مقاله
متن کامل

علی پسر تاجری است که در عراق زندگی می کند و از کودکی به فراگرفتن علم و هنر تشویق شده است. پس از مرگ پدر، دوستان علی ثروت او را از چنگش درمی آورند و او که دیگر چیزی ندارد به سفر می رود. در راه با دختر وزیر بغداد آشنا می شود و با دختر فرار می کنند و به دیار علی بازمی گردند. بنابر وصیت پدر علی، درختی را که در حیاط خانه روییده است از جا می کنند و با ثروتی که زیر زمین می یابند خوشبخت می شوند.Nike air jordan Sneakers | Sneakers