داستان کودکان: خلیفه و وزیرش بصورت لک لک شدند

عنوانداستان کودکان: خلیفه و وزیرش بصورت لک لک شدند
گونهمقاله
نویسندگانشیرازی, محمد علی
ناشرترقی
سال تولد۱۳۳۰
تاریخ نشر

دوشنبه ۱ فروردین ۱۳۳۰

شماره

دوره۸ ش۴۴ (۴۲۹)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۵-۲۱
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعافسانه جادویی, افسانه شاهی, ترقی, محمد علی شیرازی, مقاله
متن کامل

خلیفه ی بغداد جعبه ای را که از دست فروشی خریده است به وزیر خود هدیه می کند. این جعبه سحرآمیز است و هر کس سه بار کلمه ی « موت بور» را به زبان آورد، به شکل هر جانوری که مایل است درمی آید، ولی هرگز نباید بخندد. وزیر و شاه به شکل لک لک درمی آیند و با دیدن رقص لک لک دیگری می خندند و کلمه ی بازگشت به شکل اول را فراموش می کنند. اما با دختر شاه هندوستان که به شکل جغد درآمده است، آشنا می شوند و با کمک او به شکل اول باز می گردند. پس از آن پادشاه و دختر با هم ازدواج می کنند.Sports brands | Nike Off-White