داستان کودکان

عنوانداستان کودکان
گونهمقاله
نویسندگانآفرین,
ناشرترقی
سال تولد۱۳۳۰
تاریخ نشر

دوشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۳۰

شماره

دوره۹ ش۱۱ (۴۴۸)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۴-۲۱
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعآفرین, ترقی, مقاله
متن کامل

درویشی که به علم رمالی و جادوگری آشناست، روزی با پسر یتیمی به نام علی آشنا می شود. درویش علی را نزد خود نگه می دارد. علی هم در انجام کارهایش به او کمک می کند. درویش به علی دل بسته می شود و علم جادو را به او می آموزد. علی به ثروت می رسد و مرجانه دختر پادشاه عاشق او می شود و با هم ازدواج می کنند.spy offers | adidas sold 1 million dollars today Enflame Release Date - raw amber nmd laces