خورشید خانم آفتاب کن (۱۵)

عنوانخورشید خانم آفتاب کن (۱۵)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرصادقی, علی اکبر
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٥٦

شماره صفحهص ١٥
وضعیت رنگ

نقاشی ( آبرنگ و قلم فلزی)

موضوعتصویر, تصویر کتاب, خورشید خانم آفتاب کن, علی اکبر صادقی, کتاب مصور, منابع دیداری
متن کامل
خورشید خانم آفتاب کن (۱۵)