خانه‏اى برشن

عنوانخانه‏اى برشن
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٥٣٠ک
پدیدآورندگاناحیایی, محمود
تاریخ تولد - وفات

١٣٢٣-١٣٧٩

عنوان فرعی(مجموعه قصه)
عنوان دیگر

عنوان روى جلد: خانه اى بر شن

ناشرچاپار
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۶
تعداد صفحه۱۲۴ص
اندازه٥/٢١*٥/١٤ س.م
پدیدآورندگان

محمود احيائى

موضوعادبیات تالیف, داستان اجتماعی, داستان فارسی, کتاب, مجموعه ها, محمود احیائى, محمود احيائى
گروه سنی(د. ه)
بهاء

۱۳۵ ريال

نوبت چاپچاپ اول: ١٣٥٦
متن کامل

مجموعه ى ۳ داستان، شامل: خانه‏اى برشن؛ تک سوار دشت؛ و آخرین تابلو.spy offers | Aimé Leon Dore x New Balance 550 'Red' — Ietp