خاطره - آموزگاری من

عنوانخاطره - آموزگاری من
گونهمقاله
نویسندگانیغمایی, اقبال
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۰
تاریخ نشر

مهر ۱۳۳۰

شماره

دوره۲۵ ش۳ (مرداد ۱۳۳۰): ۵۷-۶۲؛ ش۴ (شهریور ۱۳۳۰): ۴۹-۵۴؛ ش۵

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۶-۳۴
موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله, یغمائی، اقبال
متن کامل

خاطرات اقبال در هنگام آموزگاریش در شهر مارلاند در استان سون و نحوة برخورد وی با دانش‌آموزان . وی بیان می‌دارد که رابطه‌ای دوستانه با شاگردانش داشته و هیچگاه آنها را تنبیه نمی‌کرده و در هنگام درس برای آنها قصه می‌گفته و آنها را به گردش نیز می برده است.Best jordan Sneakers | Best Custom Jordans of All Time - Fashion Inspiration and Discovery