تکامل تربیت بدنی

عنوانتکامل تربیت بدنی
گونهمقاله
نویسندگانپروین گنابادی, محمد
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۶
تاریخ نشر

خرداد ۱۳۳۶

شماره

دوره۲۸ ش۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳۲
پدیدآورندگان

مترجم محمد پروین گنابادی

موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

از سال ۱۹۳۰ تربیت را با وسیع‌ترین معانی آن درنظر گرفتند و هم اکنون درمدارس‌ نوین به جای اصطلاح ورزش های بدنی ترکیب تربیت بدنی را بکار می‌برند و روش تربیت بدنی در مدارس مترقی مشتمل بر هدف های زیر است: ۱ـتحویل دادن دانش‌آموزانی به اجتماع که دارای بدنی نیرومند وتندرست باشند ۲ ـ ترقی دادن تربیت اخلاقی . ۳ ـ عادت دادن شاگردان به تفریح‌های عالی ۴ ـ عادت دادن شاگردان با اصول صحی و زندگی متکی بر بهداشتlatest jordans | Marki