تهیه بودجه

عنوانتهیه بودجه
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۰۸
تاریخ نشر

چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۰۸

شماره

س۸ ش۲۶ (۱۲۰۳)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱
موضوعبودجه آموزشی, کوشش, مقاله
متن کامل

خبر تعیین بودجه ی وزارت معارف و در نظرگرفتن بودجه ی لازم، در بودجه ی کل برای رفع کمبودهای مدرسه ها.latest Running | Nike Air Max 270 - Deine Größe bis zu 70% günstiger