تماشای تأتر: عروسکها حالت واقعیتر به خود گرفته اند

عنوانتماشای تأتر: عروسکها حالت واقعیتر به خود گرفته اند
گونهمقاله
ناشرتماشا
سال تولد۱۳۵۵
تاریخ نشر

شنبه ۲ مرداد ۱۳۵۵

شماره

س۶ ش۲۷۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۸۳-۸۹
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعآن پاول, تماشا, جشنواره بین المللی تاتر عروسکی (۱۳۵۵), دیوید پاول, مصاحبه ها, مقاله, نمایش عروسکی
متن کامل

گفت و گو با «آن و دیوید پاول» افراد گروه عروسکی کانادا که در جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی که در پارک نیاوران برگزار شده، شرکت داشته اند که درباره تجربیات ، نحوۀ کار با بچه ها در کارگاه های عروسکی و نحوۀ برخوردشان با تماشاچیان کودک ایرانی توضیحاتی داده اند .Sports brands | Nike - Shoes & Sportswear Clothing