تقسیم اعتبار

عنوانتقسیم اعتبار
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۰۹
تاریخ نشر

۷ آبان ۱۳۰۹

شماره

س۸ ش۲۳۲ (۱۳۹۰)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳
موضوعبودجه آموزشی, کوشش, مدرسه های روستایی, مقاله
متن کامل

خبر اختصاص بخش بزرگی از بودجه ی اداره ی معارف برای گسترش مدرسه ها در روستاهای آذربایجان و تشکیل کمیسیونی برای بررسی مشکلات مدرسه ها در این مناطق.Sport media | adidas Yeezy Boost 350