تقسیم اعتبار

عنوانتقسیم اعتبار
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۰۹
تاریخ نشر

۲۱ مرداد ۱۳۰۹

شماره

س۸ ش۱۶۷ (۱۳۴۵)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲
موضوعبودجه آموزشی, کوشش, مقاله
متن کامل

خبر تأمین بودجه ی اضافی برای گسترش مدرسه ها در استان های فارس، کرمان و چند استان دیگر.Authentic Sneakers | NIKE AIR HUARACHE