تشکیل سومین دوره آموزش مربیان مهدهای کودک

عنوانتشکیل سومین دوره آموزش مربیان مهدهای کودک
گونهمقاله
ناشرآیندگان
سال تولد۱۳۵۲
تاریخ نشر

جمعه ۲۲ تا ۲۹ تیر ۱۳۵۲

شماره

س۳ ش۸۸

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱-۸
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعآیندگان, انجمن ملی حمایت کودکان, خانه فرهنگ روستایی, کودکستان ها, مربیان, مقاله
متن کامل

خبر برگزاری سومین دورة آموزشی یک هفته‌ای مربیان مهدکودک خانه‌ های فرهنگ روستایی چهار استان با همکاری انجمن ملی حمایت کودکان. در این دوره آموزشی مسئولان مهدهای کودک خانه‌های فرهنگ روستایی استان‌های مازندران، کرمان، سیستان و بلوچستان و تهران شرکت کردند.Nike Sneakers Store | Nike