تربیه البنات

عنوانتربیه البنات
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٩٨د
پدیدآورندگان همکارمنشى, عزیزالله, میرزا ابراهیم عکاسباشى,
عنوان فرعیبراى تعلیم و تعلم طایفه اناثیه
ناشرمطبعه شاهنشاهى، مطبعه خورشید
مکان انتشارطهران
سال انتشار۱۲۸۴
تعداد صفحهج
اندازه١٦*٢٢س.م
پدیدآورندگان

مترجم عزیزالله منشى. [گراوور] میرزا ابراهیم عكاسباشى

موضوعدختران, عزیزالله منشى, کتاب, کتاب درسی, مجموعه ها, میرزا ابراهیم عکاسباشى, میرزا ابراهیم عكاسباشى
نوع چاپ

چاپ سربی

متن کامل