تربیت دختران

عنوانتربیت دختران
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۱۵۵م
نویسندگانتربیت,
ناشرتعلیم و تربیت
سال تولد۱۳۱۵
تاریخ نشر

اسفند ۱۳۱۵

شماره

س ۶ ش ۱۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[۸۶۴]-۸۷۲
موضوعتربیت, تعلیم و تربیت, دختران, کانون بانوان, مقاله
متن کامل

سخنرانی خانم تربیت در کانون بانوان، درباره ی چگونگی تربیت دختران است با اشاره به چگونگی تربیت دختران در آلمان و معرفی یکی از آموزشگاه های دخترانه آلمان به نام "اکوستاشولی".